Share |
RCI

מבצע אלעל ל-3 ימים בלבד

מבצע אלעל לשלושה ימים בלבד!

 

מגוון יעדים במחירים המשתלמים ביותר:

 אירופה החל מ-$289 | המזרח הרחוק החל מ-$799 | צפון אמריקה ויוהנסבורג החל מ-$999

לרכישה בין התאריכים 4-6.9.12 בלבד

ליציאות בין התאריכים 16.10.12-31.12.12

למעט צפון אמריקה ויוהנסבורג עד 17.3.13

 

להזמנות: 03-7650788

 

 

 

 

 • המבצע תקף לרכישה וכרטוס בין התאריכים 4.9.12 – 6.9.12 לטיסות נבחרות המתחילות בישראל בלבד, בכפוף לזמינות מושבים
 • ליציאות בין התאריכים: 16.10.12 – 31.12.12 למעט צפון אמריקה ויוהנסבורג עד 17.3.13
 • מחלקת תיירים: מחלקת רישום U ,למעט יוהנסבורג O,לפי זמינות ותנאי המחלקה. מינימום שהייה ביעד – שבת/ראשון למעט ברצלונה 3 ימים/שבת. מקסימום שהייה ביעד – חודש.
 • תוספת הנקודות מסוג "אקסטרה" אשר בתוקף ל- 3 שנים (אינן נחשבות בבדיקת הזכאות לשדרוג/ חידוש מעמד ושדרוג עסקי מוזל 48 שעות לפני מועד הטיסה ובשדה התעופה) ובכפוף לתקנון מועדון הנוסע המתמיד המפורסם באתר אל על.
 • תוספת הנקודות, תינתן מסך נקודות הבסיס הנצברות בגין קטע הטיסה של יעדי אל על במסגרת המבצע עד 30 ימים לאחר מועד הטיסה.
 • המבצע - עד גמר המלאי. המספר המזערי של הכרטיסים המוצעים במסגרת המבצע – 1,000.
 • המחירים תקפים לטיסות הישירות של אל על ליעדי אל על ואינם תקפים בטיסות קוד שייר למדריד בלבד, אף אם הן מבוצעות באמצעות אל על.
 • המחירים כוללים מסים ותוספות. על אף האמור, מסי הנמל עשויים להשתנות בהתאם להחלטת השלטונות. כמו כן ייתכנו שינויים במחירים בגין הפרשי שער חליפין. המחיר הקובע הינו המחיר במועד הכרטוס.
 • בכפוף להוראות כל דין, ביטול הכרטיס ו/או שינויו לאחר הנפקתו כרוך בתשלום לפי תנאי הכרטיס.
 • מבלי לגרוע מהאמור לעיל, ביחס ל"עסקת מכר מרחוק", כהגדרתה בחוק הגנת הצרכן, התשמ"א-1981(להלן: "חוק הגנת הצרכן"), ביטול העסקה יתאפשר תוך 14 ימים ממועד ביצוע העסקה, אך לא פחות משבעה ימי עבודה לפני מועד תחילת הנסיעה (הטיסה הראשונה המפורטת בכרטיס הטיסה/בשובר אישור ההזמנה). ביחס לעסקה שאינה "עסקת מכר מרחוק" כהגדרתה בחוק הגנת הצרכן, יחולו תקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה), התשע"א-2010, אשר לפיהן ביטול העסקה יתאפשר תוך 14 ימים ממועד ביצוע העסקה, אך לא פחות מ-18 ימי עבודה לפני מועד תחילת הנסיעה (הטיסה הראשונה המפורטת בכרטיס הטיסה / בשובר אישור ההזמנה). האמור לא יחול על שירותי הארחה, נסיעה, חופש ובילוי המתבצעים במלואם מחוץ לישראל, לרבות טיסות המשך לטיסות שיצאו מישראל הניתנות באמצעות חברת תעופה אחרת וחבילות נופש מחוץ לישראל, אשר ביחס אליהם נמסרו לנוסע תנאי הביטול של ספק השירות בטרם ביצוע העסקה.על ביטול העסקה כאמור לעיל להתבצע בכתב– באמצעות דואר אלקטרוני (email) או פקס, ישירות מול הגורם אשר ממנו נרכש כרטיס הטיסה.בהתקיים תנאים אלה, ביטול הכרטיס יהיה כרוך בדמי ביטול בסך השווה ל- 5% מהמחיר הכולל של הכרטיס או 100 ₪ - הנמוך מביניהם.בכל מקרה אחר, ובכפוף להוראות כל דין, יחוייב המזמין בהתאם למדיניות הביטולים של אל על, בכפוף לתנאי הכרטיס.כביטול ההזמנה לצורך האמור לעיל ייחשב גם אי מימוש שירותי התובלה האווירית המוזמנים, במלואם או בחלקם, מכל סיבה שהיא.
 • בכפוף להוראות כל דין, לא יינתן החזר כלשהו בגין כרטיס שלא נוצל במלואו או בחלקו. סכום ששולם עבור הזמנה שבוטלה לא ישמש כזיכוי עבור הזמנות עתידיות.
 • המחירים עשויים להשתנות במקרה של שילוב יעדים/מחלקות.
 • אין כפל הנחות ומבצעים.
 • תקף בתאריכים בטיסות נבחרות ובמועדים נבחרים, בכפוף לזמינות מושבים, או עד גמר המלאי, המוקדם מבין השניים.
 • ביחס לטיסות אל על יחולו תנאי התובלה הכלליים של אל על, המפורטים באתר אל על באינטרנט.
 • אל על רשאית להפסיק את המבצע או לשנות את תנאיו בכל עת וללא התראה מוקדמת.
 • אר.סי.איי ישראל אינה מחזיקה במלאי כלשהוא של השירותים/מוצרים המוצעים בפרסום זה. לפיכך כל הזמנה מותנית במלאי שנמצא אצל ספק השירות.
 • ט.ל.ח.

 

הדפסשלח לחבר
צור קשר
הצטרף אלינו
Facebook Twitter YouTube
*
*
*
*הקלד את הקוד הבא

הצטרפו אלינו בפייסבוק
דרונט בניית אתרים
עבור לתוכן העמוד
דירות נופש בחו"ל