Share |
RCI

טיסות להודו

טיסות אלעל להודו בהזדמנות חד פעמית

 

להזמנות 03-7650788

טיסה הלוך חזור למומבאיי $799 לנוסע

טיסה הלוך חזור לדלהי או גואה $929 לנוסע

 

המבצע בתוקף לרוכשים כרטיסים עד לתאריך 29.2.12

ליציאות בין  16.3.12 ל- 30.6.12


המחיר כולל מיסים ותוספות

 

 

 

 

 

תנאי המבצע:

·    המחירים כוללים מסים ותוספות.

· המחירים תקפים ביחס לכרטיסים במחלקת רישום U

· מינימום שהייה ביעד –שבת
מקסימום שהיה –חודש

· בכפוף להוראות כל דין, שינוי או ביטול כרטיס הטיסה לאחר הנפקתו, אם
אפשרי לפי תנאי הכרטיס, כרוך בתשלום בהתאם לתנאי הכרטיס.

· מובהר בזאת, כי מכירת הכרטיסים לתובלה בטיסות של מובילים אוויריים
אחריםמתבצעת על ידי אל על כנציגת אותם מובילים בלבד. אל על לא
תישא באחריות מכל מין וסוג שהוא ביחס לטיסות אשר אינן מבוצעות
בפועל על ידיה, ומלוא האחריות בנוגע לטיסות אלה, על כל הכרוך בהן
והנובע מהן, תוטל על המובילהאווירי בפועל.

·  ביטול העסקה יתאפשר תוך 14 ימים ממועד ביצוע העסקה, אך לא
פחות מ-18 ימי עבודה לפני מועד תחילת הנסיעה (הטיסה הראשונה
המפורטת בכרטיס הטיסה /בשובר אישור ההזמנה).האמור לעיל לא
יחול על עסקאות לשירותי הארחה, נסיעה, חופש ובילוי המתבצעים
במלואם מחוץ לישראל, לרבות טיסות המשך (אינטרליין) וחבילות נופש
מחוץ לישראל,למעט הטיסות הנכללות בחבילה שהן טיסות מישראל
ואליה שאינן טיסות המשך.זאת בתנאי שנמסרו לצרכן בטרם
ההתקשרות תנאי ביטול העסקה של נותן השירות בחו"ל.

· על ביטול העסקה כאמור לעיל להתבצע בכתב – באמצעות דואר
אלקטרוני בכתובת: tktx@elal.co.i

· בהתקיים תנאים אלה, ביטול הכרטיס יהיה כרוך בדמי ביטול בסך
השווה ל-5% מהמחיר הכולל של הכרטיס או 100₪ – הנמוך
מביניהם.

· מובהר בזאת, כי בכפוף להוראות כל דין לא יינתן החזר כלשהו
של התשלום בגין כרטיס שלא נוצל במלואו או בחלקו, לרבות
במקרה של הצגת אישורים רפואיים המנמקים את סיבת הביטול.
כמו כן, סכום ששולם עבור הזמנה שבוטלה לא ישמש כזיכוי עבור
הזמנות עתידיות של טיסות בחברת אל על.

· אל על רשאית להפסיק את הטיסות ו/ או לשנות את לוחות הזמנים
והתדירויות בכל עת וללא התראה מוקדמת.

· המחירים עשויים להשתנות במקרה של שילוב יעדים.

· פניה למוקד הטלפוני של אל על תחויב בדמי טיפול בסך של $5.

· על הטיסות יחולו תנאי התובלה הכלליים של אל על, המפורטים באתר
אל על באינטרנט www.elal.co.il.

אר.סי.איי ישראל אינה מחזיקה במלאי כלשהו של השירותים/מוצרים המוצעים בפרסום זה. לפיכך, כל הזמנה מותנית במלאי שנמצא אצל ספק השירות

ט.ל.ח.

(LY)

 

 

הדפסשלח לחבר
צור קשר
הצטרף אלינו
Facebook Twitter YouTube
*
*
*
*הקלד את הקוד הבא

הצטרפו אלינו בפייסבוק
דרונט בניית אתרים
עבור לתוכן העמוד
דירות נופש בחו"ל