Share |
RCI

טיסה להונג קונג

חוגגים את ראש השנה הסיני בהונג קונג

 

טיסת אלעל הלוך חזור להונג קונג החל מ-$899 לנוסע!

ליציאות עד ה-23.1.12

חזרה אחרונה - 5.2.12

 

להזמנות: 03-7650788

 

 

תנאי המבצע:  

1.       מחלקת תיירים: מחלקת רישום U, לפי זמינות ותנאי המחלקה.
מינימום שהייה ביעד – שבת. מקסימום שהייה ביעד – חודש.
 

2.       המבצע - עד גמר המלאי.  

3.       המחירים כוללים מסים ותוספות. על אף האמור, מסי הנמל עשויים
להשתנות בהתאם להחלטת השלטונות. כמו כן ייתכנו שינויים
במחירים בגין הפרשי שער חליפין. המחיר הקובע הינו המחיר
במועד הכרטוס.
 

4.       בכפוף להוראות כל דין, ביטול הכרטיס ו/או שינויו לאחר הנפקתו
כרוך בתשלום לפי תנאי הכרטיס.
 

5.        ביטול העסקה יתאפשר תוך 14 ימים ממועד ביצוע העסקה, אך לא פחות מ-18 ימי
עבודה לפני מועד תחילת הנסיעה (הטיסה הראשונה המפורטת בכרטיס הטיסה /
בשובר אישור ההזמנה).האמור לעיל לא יחול על עסקאות לשירותי הארחה, נסיעה,
חופש ובילוי המתבצעים במלואם מחוץ לישראל, לרבות טיסות המשך (אינטרליין)
וחבילות נופש מחוץ לישראל,למעט הטיסות הנכללות בחבילה שהן טיסות מישראל
ואליה שאינן טיסות המשך.
זאת בתנאי שנמסרו לצרכן בטרם ההתקשרות תנאי ביטול העסקה של נותן השירות
בחו"ל.
 

6.        על ביטול העסקה כאמור לעיל להתבצע בכתב – באמצעות דואר אלקטרוני
בכתובת:
tktx@elal.co.il   

7.       בהתקיים תנאים אלה, ביטול הכרטיס יהיה כרוך בדמי ביטול בסך השווה ל-5%
מהמחיר הכולל של הכרטיס או 100₪ – הנמוך מביניהם. 
 

8.        בכפוף להוראות כל דין, לא יינתן החזר כלשהו בגין כרטיס שלא
נוצל במלואו או בחלקו. סכום ששולם עבור הזמנה שבוטלה לא
ישמש כזיכוי עבור הזמנות עתידיות.
 

9.       אין כפל הנחות ומבצעים.  

10.    תקף בתאריכים בטיסות נבחרות ובמועדים נבחרים, בכפוף לזמינות
מושבים, או עד גמר המלאי, המוקדם מבין השניים.
 

11.    ביחס לטיסות אל על יחולו תנאי התובלה הכלליים של אל על, המפורטים
באתר אל על באינטרנט.
 

12.    מובהר בזאת, כי מכירת הכרטיסים לתובלה בטיסות של מובילים אוויריים אחרים
מתבצעת על ידי אל על כנציגת אותם מובילים בלבד. אל על לא תישא באחריות
מכל מין וסוג שהוא ביחס לטיסות אשר אינן מבוצעות בפועל על ידיה, ומלוא
האחריות בנוגע לטיסות אלה, על כל הכרוך בהן והנובע מהן, תוטל על המוביל
האווירי בפועל.
 

13.    אל על רשאית להפסיק את המבצע או לשנות את תנאיו בכל עת
וללא התראה מוקדמת.
 

14.    ט.ל.ח.

אר.סי.איי ישראל אינה מחזיקה במלאי כלשהו של השירותים/מוצרים המוצעים בפרסום זה. לפיכך, כל הזמנה מותנית במלאי שנמצא אצל ספק השירות

 

(LY)

הדפסשלח לחבר
צור קשר
הצטרף אלינו
Facebook Twitter YouTube
*
*
*
*הקלד את הקוד הבא

הצטרפו אלינו בפייסבוק
דרונט בניית אתרים
עבור לתוכן העמוד
דירות נופש בחו"ל