Share |
RCI

תנאי שימוש

מבוא כללי - אתר אינטרנט

אתר האינטרנט של RCI )להלן: "האתר") משמש כאתר לבירור והעברת מידע למנויי ולקוחות החברה וציבור הגולשים באינטרנט בישראל אך לא לביצוע פעולות או הזמנות בפועל (שמבוצעות דרך האתר הבינלאומי בלבד וכפופות לתנאיו של האתר הבינלאומי).

כללי ותקנון אתר זה והתנאים הכללים של RCI יחולו על כל שימוש שייעשה באתר, על כל גלישה בו ועל איתור מידע באמצעותו ויהוו בסיס משפטי לכל דיון בין המנוי לבין החברה. בשל כך כל גולש מתבקש לקרוא את התקנון והתנאים הכלליים במלואם ובעיון.

גלישה באתר או קבלת מידע באמצעותו מהווים הסכמה לקבל ולנהוג לפי התקנון והתנאים הכלליים. לכן, אם אינך מסכים לתנאי מתנאי התקנות או התנאים הכלליים הנך מתבקש לא לעשות כל שימוש באתר.

תכנים המועלים ומפורסמים באופן פומבי באתר ניתנים להצגה גם בכל מדיה אחרת, לרבות אמצעים סלולאריים, טלוויזיוניים, כתובים או מודפסים וכל אמצעי אחר או אתרים בנוסף או במקום האתר, בין בניהולה של RCI ובין שאינם.

בכל מקום באתר או בתקנון או בתנאים הכלליים בלשון זכר הכוונה גם ללשון נקבה.

 

לתנאי השימוש באתר RCI.COM

צור קשר
הצטרף אלינו
Facebook Twitter YouTube
*
*
*
*הקלד את הקוד הבא

דרונט בניית אתרים
עבור לתוכן העמוד
דירות נופש בחו"ל